LE AZ ALKOTMÁNYOZÁSSAL! 2. rész

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Én, név, a mai napon (dátum) önökhöz fordulok a Kdnp feloszlatásának kérelmével, mely kérelmet a Fidesz-Kdnp által beterjesztett alkotmányjavaslat kapcsán látok indokoltnak, mellyel a KDNP mint párt bizonyíthatóan nem egyszerűen valamely valláson (konkrétan kereszténységen) alapuló, valláshoz köthető értékrendet képvisel, hanem magát a keresztény vallást, ílymódon sértve a az egyházak és az Állam szétválasztásának alkotmányos paragrafusát (60§(3)).
Ugyanezen okból kérelmezem a Fidesz párt megfelelő szankcionálását is.

A Fidesz-Kdnp által benyújtott alkotmánytervezet vonatkozó passzusai:

„Isten, áldd meg a magyart” – Ezen passzus egyértelműen vallásos, és az „Isten” szó nagybetűvel írása – amit csak megerősítenek a benyújtó pártok nyilatkozatai és a „Keresztény Demokrata Néppárt” benyújtó párt elnevezése – egyértelműen a kereszténység mint vallás alkotmányba foglalása lenne.

„Nemzeti Hitvallás” – Ezen szószerkezet szerint a benyújtott alkotmánytervezet nem jogi, hanem vallásos iromány.

„a keresztény Európa részévé tette” – Ez önmagában elfogadható lenne mint tényközlés, de egyértelműen felesleges; valamint mára érvénytelen kijelentés Európát „keresztény”-nek deklarálni, hiszen Európa mára a szekularizácó elvét követi, és a lelkiismereti szabadságot országai (többek között a Magyar Köztársaság) elismerték az olyan nemzetközi szerződések elismerésével, mint amilyen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.

„Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” – Ez a passzus egyértelműen államvallást deklarál(na). A kereszténység LEGFELJEBB a kereszténységen belül „megtartó erő”, de semmiképpen nem az egész Magyar Köztársaságé.
Ilyen kiemelt és megkülönböztető szerepet, valamint garanciát egyetlen világnézet sem kaphat.
Eme passzus továbbá összeütközésben áll a jelenleg hatályos Alkotmány, és a Fidesz-Kdnp alkotmánytervezetében is összeütközésben áll az egyházak és az Állam szétválasztásáról és a lelkiismereti szabadságról szóló passzusokkal, azaz a szekularizációval.

„Mi,. A 2010.április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első, egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.” – Ezen passzus ismételten nyilvánvaló módon sérti a lelkiismereti szabadságot és az egyházak és az Állam szátválasztásának alkotmányos passzusát, valamint a lelkiismereti szabadság nemzetközi egyezmények által való garantáltságát.


Ennek fényében tehát kérelmezem az Alktománybíróságot jogkörénél fogva a KDNP pártjának feloszlatására, hasonló szerveződéső pártoknak a jövőbeni szerveződését jelen eset kapcsán való megtiltását, és a FIDESZ pártjának elmarasztalását az ügyben való részvételükért.----------------
aláírás

dátum

Comments

Popular posts from this blog

Swamp Attack Wiki (episode 1-10)

Naruto - Shippuden - filmek - ovak - sorrend

Howl (2015)