LE AZ ALKOTMÁNYOZÁSSAL! 3. rész

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Én, név, a mai napon (dátum) önökhöz fordulok a mindenkori himnusz, mint nemzeti jelkép problémájával az alkotmányellenesség utólagos vizsgálata, nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség jogköreik alapján.

Egy országnak nyilvánvalóan mindenkor rendelkeznie kell egy himnusszal mint nemzeti jelképpel, ez kétségtelen.

Azonban eme himnusz - nemzeti jelkép - bizonyosan nem ütközhet az alkotmány, és nemzetközi jogszabályok passzusaiba.

A jelenleg használt Kölcsey-féle Himnusz jelenlegi formájában ezen jogszabályoknak nem felel meg, és az elmúlt 50 évben a mindenkori Parlament és egyéb jogalkotók úgy tűnik nem figyeltek fel erre a visszásságra.

A hatályos Alkotmány és az olyan nemzetközi szerződések, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata biztosítják a lelkiismereti szabadságot, illetve a hatályos Alkotmány kijelenti az egyházak és az Állam különválasztását

A Kölcsey-féle Himnusz nyilvánvalóan sérti ezeket a pontokat, mivel egy, a keresztény Istenhez szóló ima.
Ílymódon azt a hamis látszatot kelti, hogy Magyarország (a Magyar Köztársaság) keresztény állam, ami nyilvánvalóan nem igaz, és az említett jogszabályok szerint nem is definiálható annak.
Továbbá nemzeti jelképpé teszi az említett istenséget.
És mivel formailag imádság, így imádkozásra, azaz vallásos tevékenységre kényszeríti azkat, akik nem tagjai nemhogy a kereszténységnek, de semmilyen vallásnak sem, és nem is kívánnak azok lenni (ti. ateisták, agnosztikusok).

Nem kívánom elvitatni a mű irodalmi értékeit, de nemzeti jelképként való alkalmazása jelen formájában nyilvánvalóan jogsértő.
Ezért kérelmezem magam, és a többi érintett állampolgár nevében a szóbanforgó mű legalábbis világnézetileg semleges újraszövegezését, vagy teljesen új himnusz – mint nemzeti jelkép – megírását.-----------------
aláírás

dátum

Comments

Popular posts from this blog

Swamp Attack Wiki (episode 1-10)

Naruto - Shippuden - filmek - ovak - sorrend

Howl (2015)