Világtörténelem - a 3. Világháború

Létezik egy fogalom: Gazdasági Verseny.

Minden verseny, bármik is legyenek a szabályok, egy dologban osztozik: EGY GYŐZTES VAN.

Háborút pedig nem csak fegyverekkel lehet vívni, de gazdaságilag és kultúrálisan is. Árassz el egy országot a kultúráddal, és meghódítottad. Vásárold fel és nem fog tudni fegyverkezni ha te nem akarod. Vágd el a torkát egy konyhakéssel és ugyanoda jutsz.

De változik-e a háború? Változik-e a verseny? Pusztán a győzelem a cél, vagy a hódítás, vagy van más is?

------------

I.

Kezdetben, úgy i.e. 5000-ben kialakult az első kultúra. 1-2 ezer évvel később a második. Még 1-2 ezerrel később a harmadik is: Egyiptom, Mezopotámia, és végül az Ókori Görögök:


Érdekes módon az eddigiek kb. fedik az emberiség elterjedésének irányát is:
Afrikából, ahol minden vagy sivatag vagy folyamatosan feltöltött éléskamra ahol minden megromlik, és ahol nincs mivel mit megmunkálni volt úgymond "az emberiség bölcsője". Onnan átvánszorogtak az egyetlen lehetséges úton máshova, a Közel-Keletre (Mezopotámia), majd az egyik fele elment balra, Európába, a másik fele meg elindult jobbra, és ők megszívták, mert először Megmászhatatlan Hegyek, majd Végtelen Fagyos Síkságok jöttek. Azért csak elértek később Ázsiába, ahol egy részük letelepedett, más részük továbbment Indiába úton-módokon, harmadik részük továbbment Amerikába ha már megszokta a gyaloglást, végül egy elenyésző hányad elérte Ausztráliát is. Ahol rohadtul megszívták mert még rosszabb mint Afrika: az egész sivatag, kaja semmi. És eddigre nagycsomó idő eltelt, amit a többiek hasznosíthattak.

II.

Másodszori nekirugaszkodásra megjelentek a Rómaiak:


A rómaiak lettek a legjelentősebb csoportja a kornak (kb. i.sz. 6. sz-ig), de megjelentek más csoportok is rajtuk kívül.
De először Róma bekebelezte a görögöket (erről a folyamatról valahogy nem tanítanak az iskolákban), a Közel-Keletet inkább csak arrébbtolták, másodlagos terület volt, ugyanakkor elfoglalták Egyiptomot ami egy folyómenti kultúra volt, azaz abból élt hogy egy folyó partján lakott mindenki, így mindig volt víz, és a természet öntözte a termést. Senki nem ment sehova,senki nem talált fel semmit, és pusztán házasság útján egyszemélyben gyakorolni a hatalmat mint bebizonyosodott nem volt megfelelő egy háromfős irányítótestülettel szemben. Egy személynek nem lehet három elsőszülötte.

Közben elkezdtek kicsírázni Kína és India magvai is, de még csak éppenhogy. Kína különben is érdekes, hiszen valójában nem létezik :D

Ejtsünk pár szót az indiánok végzetéről is: a két Amerikai Kontinensen egy darab igavonónakalkalmas állat nem volt, így nem lettek utak, ami miatt nem lettek kerekek, ami miatt egy rakás mindent nem találtak fel.
És hogy a Közép- és Délamerikai kultúrák (maja, inka, tolték stb.) miért tűntek el időről időre? Fogalmunk sincs, de talán azért mert a városokban senki nem csinált semmit a valláson kívül, aminek mint ttudjuk semmi haszna.

De érdekesebb hogy Európában a "maradék területeken" is kicsíráztak .. országok, mondjuk azt. Nem voltak birodalom, de nem voltak Róma része sem.
Ők okozták aztán Róma végzetét, mert Róma csak akkora lehetett amekkora területet a középpont az ellenőrzése alatt tarthatott. És az egész olyan volt mint egy egyre jobban kinyújtott gumilepedő: minél távolabbra nyújtóztak, annál nagyobb lett az ellenállás, lévén csakis a középpont részesült minden gazdasági javakból, a többiek meg dögöljenek meg.
A végén Róma is a vallásba menekült mint előtte Egyiptom, Mezopotámia, a Dém-Amerikai indián kultúrák... És megsemmisült.

III.

kb. i.sz. 1000-ig a dolgok nem sokat változtak, gondolom természetes határok meg ilyesmik okán:


Ázsia történelme betagozódott oda, hogy Japán, Kína és Korea (persze csak miután a Négy Korea letudta a maga háborúját és egyesült) felváltva lepüfölték egymást. Teürleti különbségeiket tekintve ez elég meglepő, és Korea inkább csak az agresszív kismalac a játékban nem igazi hódító, Japán viszont analógiába hozható Britanniával, azaz hogy mindkettő sziget, és náluknál jóval nagyobb kontinensországokat (Anglia a Franciákat, Japán Kínát) képes volt elfoglalni. A magyarázatot a nagy szelekciós nyomás és kis, de megközelíthetetlen terület szolgáltathatja.

India kimerült egymással esetenként harcolgató helyi földesurak nagyjából jelentéktelen viszálykodásaiban, és az időnkénti ázsiai betörésekkel szembeni ellenállásban (szerencséjük volt a Himalája Megmászhatatlan Csúcsaival).

Európában a kultúra megsemmisült, a ~Perzsa "Birodalomból" kellett visszaimportálni. Valahogy az a persza, majd később török "birodalom" hatalmas fluktuációt mutat mintha a területet képtelenség lenne egybentartani, vagy nem lenne rajta mit uralni, vagy fene tudja, azért olyan kicsi rajta a pont. Túl rövidéletű ott minden hogy túl sokat foglalkozzak itt vele, de egy történésznek érdekes lehet kikutatni mi volt ott a probléma.
Az oroszok még nem jelentek meg, a Kazár Birodalomról meg minden információt elhallgattat a holokausztipar. Mint látható:

jelentős birodalom volt, de roppant kínos "egyeseknek" hogy a birodalom történelme ékes példája a judaista (= zsidó) vallás térító jellegének, és az a vallás neonáci fajelméleti tézisével nem összeegyeztethető...

Európáról szólva Róma kipukkadt és ezernyi országra esett szét amik fekélyként lepték el a kontinenst, eredményeként hogy kultúrájukat csak névleg terjesztették, valójában a szemükben mindenki csak rabszolga, azaz tárgy volt. A népeket azonban összefogta az utolsó pillanatban megkísérelt kultúraromboló vallás: a kereszténység. így két tömb alakult ki: Nyugatés Keletszembenállása, Róma és Bizánc küzdelme.


A végén Bizánc felszámolódott, és bár maradványai a 15. század közepéig még hivatalosan léteztek, jelentőségét elveszítette.
A dolog oka? Leginkább ismeretlen, de a túlzott homogenitás, az erőforrások hiánya, és a Birodalomság (mint a Római Birodalom folytatólagossága - khm, Orbán Viktátor és az AlaposTörvénye) látszik okozónak.

IV

A következő periódusban Európa el volt foglalva a terjeszkedési próbálkozásaival - ami területileg befuccsolt, helyette a kereskedelem útján megnyílt a Gyarmatbirodalmak Kora. (-1800)

Kína azonban bár szintúgy megvolt a lehetősége még nem érett meg rá, és ezzel megölte önmagát: Amerika létét dekrétumban tiltották meg, felhúzták a Tiltotott Várost amiben a civilizácijuk alapja az lett hogy mindneki akkor ért mindenhez ha jól tud verset írni és fel tudja mondani a Konfuciusz Összest.
Se Kína, se Japán, se Korea nem találta fel továbbra sem az írást, csak kis rajzocskákat pingáltak, és azt is a kínai királyi család titkosírásából fejlesztették ki lábon és tökönlőve magukatamit a mai napig nem tudtak kiheverni. Kína kinevezte magát a Világ Urának, és Fala mögött akkor is úgy tett mintha igaz lenne mikor ez már bizonyosan nem volt úgy - gyakorlatilag vallásossá váltak.
Korea és Japán - lévén saját kultúrát nem növesztettek - pedig Kína hatása alatt rothadt.

India összeomlott a megérkező Európa hatása alatt, az oroszok meg átkeltek Szibérián (nagy volt bennük a lelkesedés, és arra nem volt semmilyen ellenállás, másfelő meg tökéletes fal a többi országból) és településeket hoztak létre Kínától északra teljes csendben.


V

-1850-

Ausztrália sosem volt elég fontos hogy túlságosan meg akarja tartani bárki. Túl élhetetlen és túl messze van mindenhonnan máshonnan. Viszont saját kultúrája sincsen. Mondhatni halott ügy.
Az oroszok viszont mondhatni Birodalmat alapítottak, és a technológiát felhasználva már nem egy teürletileg duális valami voltak, hanem valahogy megoldották hogy egybenmaradjanak. Lehetne tanulni tőlük.

Indiában megszületett Mahatma Gandhi (mindig rossz helyre teszem a h-t), az USA lévén nagyon messze kijelentette önállóságát, az Ázsiai Hármak továbbra sem csináltak semmit, a "Perzsa" birodalmak szépen megszűntek létezni (Törökország is lassan egy Európán kívüli Európai országgá vált méretileg és elterjedésileg is), és Európában megjelentek az egyenjogúsági törekvések. Ezek éppúgy voltak faji, mint világnézeti (szekularizmus), nemi (feminizmus), és királydöntögetős kérdések.
A királyság intézményének halála szvsz a beltenyészet, valamint az volt az oka, hogy pici területen számtalan ország lett, plusz mivel a feudalizmus leszármazáson alapult előbb-utóbb mindenki a király rokona lett a leszármazási fán, viszont végtelen számú hivatal nincsen. így a rendszer elkezdett összeomlani.


VI

-1950

A Világháborúk Kora a tankönyvek szerint 2 világhatalommal ért véget - de ez vakságból fakadó hazugság.


Az USA létrehozta a saját Gyarmatbirodalmát (és megvásárolták Alaszkát az oroszoktól), az oroszok pedig valódi hatalmi tényezővé váltak, de mellettük ottmaradt Kína. Az a Kína, ami bár erőforrások híján maradt, eszetlen népességgel rendelkezett és rendelkezik a mai napig. Az viszont igaz, hogy Kína előhalott, ami konkrétan az egyetlen ország ma aminél alapvető probléma a túlnépesedettség. Nem a fenyegető, hanem a már megvalósult túlnépesedettség! Ráadásul kisebbrendűségi komplexustól hajtva hogy a másik két szuperhatalom (USA, Szovjetunió) mellett érezhessék magukat, vallásosak lettek (kommunizmus). Mármint új vallást vettek fel a megdőlt régi helyébe.

Ausztrália továbbra sem hallat magáról, Japán és Korea pedig gyakorlatilag megszűntek létezni. Afrikát és Dél-Amerikát mindenki vegyesen felvásárolta magának mint a Globális Piac részeit.

VII

-1990

A korszak végét kb. a Szovjetunió Összeomlása, és az Öbölháború jelöli.
Az oroszok stagnálni kezdtek elkényelmesedve Birodalmi pozíciójukban és a működésképtelennek bizonyult vallásukkal, a kommunizmussal. Velük szemben az USA egy gazdasági fejlődésben hitt (capitalizmus), ami azért nagyon is valóságos és ösztönző dolog.

Eredményként visszacsöppent a létbe Európa ezernyi tagállamával, ugyanakkor létrejött az Olajhatalmak csoportja a Közel-Keleten. Azonban a hirtelen újgazdagok mégiscsak tevebaszókból álltak akik nem tudtak mit kezdeni a 20. századdal tapasztalathíján, így afféle minihadszíntérré váltak az Oroszok és az Amerikaiak kezében.

Japán tisztán gazdasági létbe képezte át magát, de fizikai valóság híján nem vált egyébbé mint érdekes kaják és filmek kategóriájává az étlapon.
Kína továbbra is létezett, de Indiának sikerült Dél-Amerika ésAfrika sorsára jutni: felvásárolta a Globális Piac. Névleg ugyan elnyert valamiféle Szabadságot,de ezzel valamiért nem mentek semmire - az oktatási rendszer hiányát, minden "külföldi" barbárnak bélyegzését okolom. Japánnal karöltve azért érdekes elképzelni mi lehett volna belőle. De hát Gandhi vallási vezető volt, nem gazdasági, vagy politikai.


Ja, és Kanadát bekebelezte az USA ha névleg nem is. A megoldásuk az volt, hogy vagy átadják a teljes ipart és gazdaságot az USA-nak, és területileg náluk helyezik el az USA fegyveres határát, vagy az USA-Kanada határon (l. az Avro Coanada története). Kanada az előbbi megoldásra szavazott: feladta létét.

A megmaradt Korea pedig egyre jobban belelovallta magát vallási fanatizmusába (a pártvezér az isten).


VIII

-napjaink


Az oroszok még mindig azt hiszik hagyományosan kell játszani, Kína pedig senkit nem érdekel, pláne hogy már képtelen kézben tartani az egyre jobban radikalizálódó Koreát.
Ausztráliának semmilyen jelentősége nincs, és úgy néz ki nem is lesz, Dél-Amerikában is eldurrant az utolsó petárda Chile (és Kuba) képében (Kubát felszívta az USA, Chilét meg ami úgy általában Dél-Amerikát).
Dél-Afrikában az ex-nácik örülnek a fényes köveiknek (gyémánt), de a kontinensen továbbra is lándzsarázók törzsei rohangásznak, csak most már AK-47-esekkel. Sosem lesz a hely civilizált, hiszen továbbra is a rabszolgamunkára épül az egész.
Az arabok jelentősége megszűnt, gazdagságuk már csak névleges, úsznak az adósságban. Politikailag a vásárlóiktól függenek, önálló gondolataik nincsenek. Izrael csak az USA újabb támaszpontja Dél-Korea, Vietnám és mások mintájára. Az USA jelenlét jelentős, célja a térség destabilizációja akár a radikalizálódás árán is, elvégre őket a következmény nem érinti - annál inkább Európát.

Azt az Európát aminek az oroszok felőli határára Kanada mintájára "rakétavédelmi sávot" telepítettek pofátlanul, kihasználva Európa naivitását.
Európa naivitását, ami képtelen volt felmutatni bármit ami egységként mutatná magát a területén élők szemében.
Az EU rég elvesztette célját, katonaságát leszerelte, a brittek évente szavaznak az öngyilkos kilépésükről,a Törököket nem engedikcsatlakozni, Iránnal (a Közel-Kelet Stabil Pontjával) nem hajlandóak tárgyalni - és a dolog odáig jutott hogy elkezdett visszavallásosodni. A vallás pedig minden kultúra halála.

Plusz ami még betett az a kapitalizmus bukása a 2015-ös Nagy Gazdasági Összeomlás. A pénz mint hitel nemvolt kézbentartható ötlet, a kamatok exponenciálisan összeadódtak, és nyilávnvalóvá lett az alapvető probléma: ha a pénz csak mint adósság létezik, az adósság visszafizethetetlen, és ezen adósság rövid úton felfoghatatlan méretűre nő.
Ezt illusztrálhatjuk egy evolúciós matekpéldával, ami így szól (eredetileg Darwin írt róla a Fajok Eredetében):

- egy elefánt 90 évig él (átlagosan, ha öregségben hal meg)
- egy elefánt 30 évesen válik szexuálisan aktívvá (nemzőképessé)
- két elefánt életük alatt átlagosan 6 utódot nemz
- egy elefánt átlagos mérete 5 köbméter
- feltételezzük hogy ezen 1 pár (2 db) elefánt korlátok nélkül szaporodhat
Ha a fentiek állnak, akkor 2520 éven belül (ami kevesebb mint.az ókori Róma alapításától napjainkig) annyi elefántunk lesz, amennyia Föld teljes térfogata (az eredeti példa célja a Föld felszínének maradéktalan beborítása volt, ami ennél jóval kevesebb).
És az elefántok lassan szaporodnak.

A 3. Világháború tehát folyik, és az USA viseli mindenki más ellen. És nyerésre állnak.

Comments

Popular posts from this blog

Swamp Attack Wiki (episode 1-10)

Naruto - Shippuden - filmek - ovak - sorrend

Stephen King - Az (könyv) *frissítés alatt*